Després de la Febre d'Or

Presentació

La Febre d’Or s’acaba sobtadament l’1 de gener de 1882, quan la baixa de la borsa francesa comporta la baixa de la borsa barcelonina, refreda els ànims, liquida l’especulació i crea els primers conflictes als inversionistes. Uns conflictes fàcils de seguir a través de la història dels nombrosos bancs creats durant el 1881.

L’any 1882 no es crea ni un sol banc. En canvi, el 1883 se’n constitueixen quatre més a Catalunya. Però són quatre casos ben especials, que no tenen cap relació amb els anteriors. Tampoc la seva importància és notable. Però es van constituir i la seva sola existència en mereix la presentació, perquè tots ells aporten alguna cosa de nou per entendre el mercat financer de final de segle. Són els següents:

  • Centre General de Préstecs i Dipòsits
  • Crèdit Agrícola Català
  • Crèdit del Foment de Gràcia
  • Crèdit Català