Els bancs hipotecaris

Els bancs hipotecaris són un tipus d’entitat financera o bancària especialitzada en l’atorgament de crèdits amb suport hipotecari. En altres paraules, la seva gestió comercial és el préstec que té com a garantia una hipoteca.

En aquest sentit, una hipoteca és un dret real que grava béns immobles o vaixells, subjectant-los a respondre del compliment d’una obligació o del pagament d’un deute. En aquest capítol parlarem de quatre bancs catalans: Crèdit territorial i mobiliari de Catalunya; Banc Hipotecari de Catalunya, de Mola, Bosch i Companyia; Caixa Mútua de Castellà, Manté, Monner i Companyia, S. en C; i Banc Popular espanyol. el de Barcelona, el de Reus, el de Tarragona i el Local de Tarragona.