Santa Margarida de la Dou (la Vall d’en Bas)

A 1 km vers llevant de la vila de Sant Esteve d’en Bas es troba la masia de la Dou, una de les més antigues i importants de la comarca. Unida a la casa hi ha la capella de Santa Margarida, molt probablement d’origen romànic, ja que el casal és documentat des de l’inici del segle XIII. Consta que al segle XVIII, el papa Pius VI concedí a aquesta capella un altar perpètuament privilegiat, i posteriorment, Pius IX li atorgà altres gràcies i indulgències. Segons informa l’historiador F. Monsalvatje, a la seva sagristia es conservava un quadre que representava sant Esteve Màrtir, de notable factura. Llinatge rellevant des de l’edat mitjana, els Dou gaudiren d’alguns privilegis atorgats pels vescomtes de Bas al segle XIV, i destaca entre els seus membres Francesc Dou, el qual ocupà la seu de Girona entre el 1668 i el 1673.