El marc històric del romànic del Bages (segles VIII al XIII)

Antecedents

Per conèixer el període anterior a la invasió sarraïna i la consegüent ocupació del territori pels nouvinguts cal acudir, tant per al període prehistòric com per a l’històric, a les informacions que proporciona l’arqueologia, ja que el Bages apareix molt escadusserament en els textos històrics. Però amb tot, hi ha algunes dades relatives al temps anterior a l’alta edat mitjana.

Encara que l’home ja habitava el Bages des del Paleolític Mitjà, a mesura que ens apropem a l’època romana les restes arqueològiques són més abundoses; arriben al seu punt culminant en l’etapa ibèrica...