El marc geogràfic del romànic del Bages

Dins les comarques interiors de Catalunya, el Bages presenta dos trets geogràfics destacats: la seva peculiar situació i ésser el punt de confluència de diversos corrents fluvials, relativament importants. Per altra banda, i a diferència de les terres ponentines, mostra, respecte al relleu, una notable complexitat interior. La possible unitat resta articulada al voltant d’un sector central, el Pla de Bages.

La situació geogràfica i la confluència fluvial

Tenint en compte el conjunt de Catalunya, el Bages resta com la comarca més central. Això la fa propera, al mateix...