L’art romànic al Bages

L’arquitectura civil i militar al Bages

Mapa del Bages amb la senyalització de tots els castells d’època alt-medieval.

A. de Fluvià

Les restes del romànic, i les del pre-romànic, civil i militar a la comarca del Bages, són ben minses i donen una pobra idea del que degué ésser el poblament de la comarca que, en paraules del doctor Josep Maria Gasol, passà de 8 a 10 habitants per km2 el segle X a tenir-ne uns 15 el segle XII (vegeu: Senyorius laics i eclesiàstics al Bages anteriors al 1300). Aquest augment d’un terç de la població en un termini d’unes sis generacions, havia de...