Casa del Temple o de Santa Magdalena (Aiguaviva)

A l’extrem septentrional del terme, molt a prop de la moderna autopista, s’aixeca un gran casal rectangular, conegut com la Casa del Temple, que té annexa la capella de Santa Magdalena, que li dóna el cognom. El lloc fou donat als templers el 1190 i prengué la categoria de comanda el 1209. Després del 1314 va passar a mans dels hospitalers i va continuar com a centre administratiu de les possessions d’aquest ordre al Gironès. El casal actual fou aixecat al segle XVII, i transformat més tardanament; guarda alguna espitllera o record de la fortificació inicial. A la façana destaquen unes creus...