Casa forta de la Torre de Faia (Gisclareny)

Situació

Casa forta en forma de torre situada al cim d’un petit turó, al costat del riu Bastareny, al lloc de Faia o de Santa Magdalena, 3 km a l’oest de Bagà.

Mapa: 36-11 (255). Situació: 31TDG031802.

Des de Bagà, hem de seguir la pista que segueix el riu Bastareny, passa per Sant Joan d’Avellanet i a tocar de la casa forta i després s’enfila cap a Gisclareny.

Casa forta

Planta i secció d’aquesta construcció.

J. Bolòs, a partir de X. Sitjes

Aquesta casa forta, construïda sobre un pujol, té una planta quadrada i fa uns 9,5 m d’alt. És dividida per dos trespols de fusta, que coincideixen amb sengles regruixaments del mur. Al cim hi havia potser unes golfes i una coberta, actualment una teulada de doble vessant. De fet, si ens fixem en l’aparell constructiu exterior, veiem que fou edificada en dos moments. La part inferior, fins a 5,3 m, que inclou la planta de peu pla i el primer pis, fou feta en un primer moment. La part superior fou afegida posteriorment. Mentre les parets de la part baixa són bastides amb carreus de pedra calcària, ben col·locats en filades, els murs de la part superior són fets amb carreus de vegades més grossos i, sobretot, més ben escairats i posats, així mateix, en filades.

La porta d’accés original era situada a la paret de llevant, a l’alçada del pis principal. Té una amplada de només 50 cm i una alçada de 163 cm. És acabada amb un arc adovellat de mig punt. A la paret oest hi havia dues petites espitlleres que feien més aviat la funció d’espiells. També hi havia sengles espitlleres al pis segon, als murs est i oest.

L’any 1255 sabem que aquesta torre era habitada per Berenguer de Faia, que era cavaller. Aquesta dada concorda amb la datació d’aquest edifici, que, segons X. Sitjes, pot situar-se al segle XIII.

Bibliografia

  • Sitjes, 1994, 44. pàgs. 9-11.