Castell de Murcarols o de Murcurols (Gisclareny)

Avui totalment perdut, el castell de Murcarols era prop de la masia de Murcarols. Documentat des del segle XIII, era regentat per una família que portava aquest mateix nom; en la documentació apareix amb les formes Murterols, Merterols, Murcurols i Murchurols. Dins el recinte del castell hi havia l’església de Santa Maria de Murcarols i algunes cases; no fou, però, un castell termenat sinó una fortalesa, els senyors de la qual eren feudataris dels barons de Pinós, senyors de Bagà. L’any 1254 el fill bastard de Galceran de Pinós, conegut amb el nom de Bord de Pinós, casava la seva filla Guillema amb el cavaller G. R. de Murcurols, senyor d’aquest castell. Així aquesta família s’emparentava amb una branca il·legítima de la família baronial. Els Murcarols, senyors del castell i del lloc, són documentats fins al final del segle XIV en morir l’última senyora sense descendència directa.