Casa forta de Menola (Pineda de Mar)

Casa forta o domus medieval del terme de Montpalau i del municipi de Pineda, situada en un petit serrat a l’interior del terme i vers el turó de Montpalau. El seu nom deriva d’Amindola o Amigdola, topònim que trobem els anys 984 i 1109. Els seus amos, els aloers i cavallers cognomenats Menola, formen una dinastia ben documentada des del segle XII, que fan donacions al veí priorat de Roca-rossa (1177 i 1214) o bé adquireixen un vuitè del delme de Sant Esteve de Tordera (1279). Ben aviat els trobem vinculats als Cabrera, senyors de Montpalau, al moment d’establir el mercat i la carta de poblament de Calella (1237 i 1338) per tal com posseïen béns i dominis en el lloc, segons consta per un establiment fet per Bernat de Menola el mateix 1338.

Avançat el segle XIV el llinatge es va refondre amb l’osonenc dels Mont-rodon, i alguns hereus es cognomenaren indistintament de Mont-rodon o de Menola. Més endavant es va crear la branca dels Vilana i de Mont-rodon, que s’intitulaven senyors de Menola al segle XVI. La casa de Menola, que darrerament era dels Bonall, fa anys que es troba abandonada i ruïnosa. Entre els seus murs hi ha elements medievals, però difícils de destriar i de precisar. Es coneix també com torre de Santa Anna de Menola, per tenir una capella tardana dedicada a aquesta santa.