Sant Miquel del castell de Montpalau (Pineda de Mar)

Situació

Les ruïnes d’aquesta capella són situades a la banda de llevant del cim on es troba el castell, i en bona part fora del seu recinte murat.

Mapa: 38-15(394). Situació: 31TDG728104. (CMR-EJC)

Història

Aquesta capella, amb la titularitat típica d’una ca-pella castellera, té una história que es confon amb la del castell. Existia certament al segle XII, i va perdre im-portancia i va deixar dc tcnir culte, a l’igual que el castell, al segle XV. Les escasses noticies que se’n coneixen provenen de llegats piadosos. (APF)

Església

Si s’ha de jutjar pels vestigis conservats, sembla que havia...