Casal d’Alta-riba (Calldetenes)

Situació

Aspecte que ofereixen les restes de l’antic casal amb la façana de llevant. A desgrat del mal estat i de la vegetació, encara són visibles en el mur les espitlleres, molt estretes.

M. Anglada

El casal d’Alta-riba o domus d’Alta-riba es troba situat vers el cantó de llevant del terme municipal de Calldetenes, al costat esquerre del torrent de Sant Martí i a 500 m vers llevant de l’església parroquial de Sant Martí de Riudeperes. Aquest casal es pot localitzar al mapa del Servei Geogràfic de l’Exèrcit 1:50.000, full 37-13 (332): x 43,2 —y 41,9.

Per arribar-hi cal agafar la carretera de Vic a Sant Julià de Vilatorta. Poc menys d’un quilòmetre després d’haver passat la bifurcació que va a Folgueroles i al pantà de Sau hi ha, a mà dreta, un trencall amb un camí rural que amb uns 150 m hi porta. (MAB)

Història

Aquesta domus o casa forta es trobava dins l’antic terme del castell de Sant Llorenç i després en el de Meda per canvi de nom; era situada a la margera esquerra de l’antic riu de Peres o Riudeperes o torrent de la Noguera. Fou el lloc de residència de la família Alta-riba i de les altres que la succeïren per entrocaments familiars.

El castell de Sant Llorenç comença a ésser documentat a partir del 881, quan Ansebert i la seva muller Ermoïga, juntament amb Ranemir i la seva muller Númia, vengueren a Todulf i a la seva muller Traselinda dos camps situats en el terme del castell de Sant Llorenç.

El lloc o riu de Riudeperes s’esmenta per primer cop l’any 948 quan Esclua i la seva muller Ingilrada vengueren a Borrell cases i terres situades en el castell de Sant Llorenç, a la vila Heures, que afrontaven a cerç amb el riu anomenat Riudeperes, que surt de Vilatorta (in rio de Rideperas que surgit de Villatorta).

La família Alta-riba es documenta a partir del 1175, quan apareix el primer personatge amb el nom de la família, Vermei d’Alta-riba; l’any 1198 són els germans Berenguer d’Alta-riba i Guillem de Meda els que són documentats. Aquesta família deriva dels castlans del castell de Meda que el tenien pels Gurb-Queralt i els bisbes de Vic, que n’eren senyors eminents. Un dels membres de la família, Bernat Guillem d’Alta-riba, ha estat detingudament estudiat per la seva participació en la guerra civil catalana com a cabdill reialista a la Plana de Vic. També ho ha estat un altre membre de la família, Llorenç d’Altarriba. El llinatge dels Alta-riba s’entroncà amb el de la casa Clariana l’any 1578 i amb la família dels Sentmenat el 1754.

La domus o casa forta d’Alta-riba fou destruïda durant la guerra de Successió i va ésser reedificada al final del segle XIX. (APF-ABC)

Casa

Planta feta per J.M. Pericas al començament del segle XX.

A. Pladevall

Les restes del recinte murallat es troben situades al cantó de tramuntana, entre el casal i el torrent. Hi ha un mur de 30 m de llarg paral·lel al riu i una altra ala a llevant de 6 m de llarg. El primer fa de mur de contenció de terres salvant un desnivell de cinc metres i mostra el parament exterior totalment ocult per la vegetació d’esbarzers i, per tant, amaga l’aparell i la renglera d’espitlleres separades regularment cada dos metres i que són perceptibles des de l’interior, o sia des dels jardins del casal. L’altra paret de llevant, en canvi, té el seu parament exterior net i en són visibles les espidieres. Els dos murs tenen una gruixària d’1,2 m i han estat construïts amb carreuons ben travats.

Del casal pròpiament dit resta un portal adovellat modern a la façana de tramuntana, amb un bell escut gòtic dels Alta-riba i Vilalleons, situat al centre i sobre la clau de l’arcada. En la resta de l’edifici actual no es pot observar cap mena d’aparells de pedra, per tal com totes les parets mestres estan arrebossades per fora i enguixades per dins. Totes mantenen una gruixària constant de 80 cm.

En l’actualitat el casal torna a ésser habitat, però no pas pels seus amos sinó pel novel·lista Luis Luque, circumstància que permet una millor conservació de les dependències de l’edifici. (MAB)