Castell de Caçà (Caçà de la Selva)

Hom parla a la “villa caciano” (914) d’un “castrum de Catiano” el 1116, anomenat el 1373 “castri de Caciano di Silva”. El 1330 els jurats de Girona feien referència a les “invasiones et occupaciones castri de Caciano” i l’any 1391 tornaven a sol·licitar del rei el perdó pel “cremament del castell de Cassà e altres crims per lo fet de Cassà” comesos per veïns de Girona.