Sant Martí (Caçà de la Selva)

Situació

A Caçà de la Selva s’hi arriba per la carretera que va de Girona a Sant Feliu de Guíxols. L’església parroquial de Sant Martí està situada al centre de la població.

Mapa: L39-13(334). Situació: 31TDG896375. (MLIC)

Història

El lloc de Caçà és esmentat l’any 914 (“villa Caciano”). La primera notícia sobre l’església de Sant Martí és la donació de què fou objecte l’any 1019 a la seu de Girona, per tal de dotar la canònica. Tanmateix l’any 1159 l’església era evacuada per Arnau de Llers a la canònica i el 1172 el bisbe de Girona Guillem de Monells la tornà a lliurar a la...