Castell de la Bleda (Santa Margarida i els Monjos)

Possiblement l’emplaçament d’aquest castell correspongué al lloc on ara hi ha una masia d’aspecte robust coneguda com “el castell de la Bleda”, prop de la capella de Santa Maria de la Bleda. El lloc de la Bleda apareix documentat de molt antic. En un testament datat el 994 el bisbe Vives de Barcelona concedí a l’església de la Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona un alou. que tenia al terme del Penedès, al lloc de la Bleda.

Durant el segle XI la Bleda va ser de domini comtal. L’any 1080 Ramon Berenguer II va definir al seu germà Berenguer Ramon II la meitat de diverses possessions, entre...