Torre de la Vall (Santa Margarida i els Monjos)

Aquesta fortificació existia al final del segle X, encara que no apareix documentada més endavant. És esmentada els anys 978, 980 i 990 dins el terme dels Monjos. Actualment és impossible fixar-ne l’emplaçament.