Torre de Magrinyà (Santa Margarida i els Monjos)

Torre esmentada els anys 997 i 1006, de la qual no tenim més referències.

Es trobava situada en el terme dels Monjos, però avui dia se’n desconeix totalment la possible localització.