Torre de la Torta (Santa Margarida i els Monjos)

Hom té notícia de la seva existència per mitjà d’un document del 979. Només es pot dir d’aquesta torre que es va construir dins el terme dels Monjos, en un emplaçament avui dia impossible de determinar.