Castell de la Geltrú (Vilanova i la Geltrú)

Situació

Decoració escultòrica de dues de les finestres geminades obertes al mur sud, segona (a dalt) i quarta (a baix) de ponent a llevant, que mostren ornaments de diferent estil.

ECSA - L. Carabasa

Aquest edifici es troba dins l’antic nucli de la Geltrú, vora l’església parroquial de Santa Maria de la Geltrú, de la qual només el separa un carreró estret dit de la Torre. (CPO)

Mapa: 35-17(447). Situació: 31TCF932649.

Història

El primer document trobat fins ara que esmenta el lloc és una venda d’unes terres situades al terme del castell d’Olèrdola l’any 999, les...