Vila medieval de Vilanova i la Geltrú

La vila

Vista aèria del centre històric de la ciutat, originada a partir de l’agregació dels dos nuclis primitius, la Geltrú, en primer terme, i Vilanova de Cubelles.

ECSA - J. Todó

Vilanova i la Geltrú avui en dia constitueix un sol municipi, però històricament són dues poblacions ben diferenciades amb orígens molt distints.

Es podria pensar, atenent al nom Vilanova, que originàriament, en el terme de l’antiga Geltrú es formà un nou nucli de població, una vila nova de la Geltrú. Res, però, més fals que això. Vilanova sorgí com a vila nova de Cubelles, en el terme del...