Castell de Pau

La població de Pau, situada aleshores a la riba de l’estany de Castelló, ja surt esmentada l’any 982. El 1256, és mencionada una parròquia de Sant Martí de Pau. Si bé el castell no surt esmentat directament abans de l’any 1300, sí que hi ha nombroses notícies dels senyors d’aquest lloc, que arribaren a tenir una certa importància. Segons Armand de Fluvià, al segle XI hi ha documentat un Berenguer, que fou succeït pel seu fill Guillem. L’any 1128, un Guillem Ramon de Pau (“Pauo”) figura en un document relacionat amb el comte d’Empúries. Aquest senyor apareix en altres escriptures dels anys...