Sant Salvador de Vilaüt (Pau)

La capella de Sant Salvador és documentada en les Rationes decimarum dels anys 1279 i 1280, i l’any 1362 com a “sancti Salvatoris de Villacuto”, sufragània de la parroquial de Sant Martí de Pau. No apareix en els nomenclàtors del segle XIV, la qual cosa significa que en aquella època no tenia un sacerdot encarregat que hagués d’assistir ais sínodes diocesans. L’església de Sant Salvador potser fou la capella del castell de Vilaüt. Si això fos cert es devia enrunar al mateix temps que aquest en una data que desconeixem per manca de notícies històriques. L’estat actual de les ruïnes del castell...