Castell de Rocafort (Martorell)

Situació

Vestigis de mur i base d’una torre, arrapats a la cinglera, gairebé els únics elements visibles d’aquest castell.

ECSA - E. Pablo

Els vestigis d’aquesta fortificació es troben al costat de l’església de Sant Genís, a ponent de la vila.

Mapa: 36-16(420). Situació: 31TDF101912.

Història

Tot i que el monestir s’anomenà en origen Sant Genís de Castellví, el topònim Rocafort apareix esmentat ja als primers documents, de la qual cosa es dedueix que era anterior. Probablement hi devia haver alguna petita fortificació. Tanmateix, les restes conservades són datables...