Castell de Siurana (Siurana d’Empordà)

L’any 1231, segons Francesc Monsalvatje, el comte Ponç Hug III d’Empúries vengué a l’abat del monestir de Santa Maria de Roses uns quants masos i bordes, que posseïa a la parròquia de Santa Coloma de Siurana. Entre les obligacions que tenien els homes que vivien en aquestes cases, hi havia les de fer obres al castell (“operibus castri de Siurana”). En un altre document d’aquest mateix segle, on s’esmenten els privilegis concedits pels comtes d’Empúries, també hi ha esmentat el castell de Siurana. L’any 1413, Gueralda de Senesterra era senyora del castell de Siurana. Segons un document aportat...