Castell de Toloriu (el Pont de Bar)

Aquest castell, amb els d’Aristot i Bar, tenia un lloc privilegiat a la frontera entre els comtats de Cerdanya, al qual pertanyien, i el d’Urgell. El lloc és esmentat a partir del 1025 amb la forma Toloriz, que altres documents del mateix segle XI transcriuen Tolorivo o Tolarit. Al seu terme, hi tenia béns la família vescomtal d’Urgell, però no consta que tinguessin el seu castell. S’ha dit tradicionalment, sense provar-ho, que el castell era dels comtes de Cerdanya, atesa la seva importància estratègica. Les notícies directes sobre el castro de Tolorivo són del segle XIV en endavant, quan el...