Sant Andreu d’Aristot (el Pont de Bar)

Situació

Vista de l’interior vers la capçalera, amb l’obertura de l’absis central i una de les fornícules obertes prop de l’arc presbiteral.

ECSA – J.A. Adell

L’església parroquial de Sant Andreu és situada al costat sud del nucli urbà d’Aristot, que és en una posició eminent sobre el curs del Segre; s’hi arriba per una carretera de 7 km que surt dels Banys de Sant Vicenç. (JAA)

Mapa: 35–10(216). Situació: 31TCG867930

Història

La vila d’Arestuate és citada, en una permuta de terres, l’any 898. A partir d’aquesta data els esments relatius al lloc o a la vila...