Sant Genís dels Torrents (el Pont de Bar)

Aquesta desconeguda església apareix esmentada en un document datat l’any 1022 en què el bisbe d’Urgell Ermengol i els canonges de Santa Maria permutaren un hort amb el sacerdot Seniofred al comtat de Cerdanya, al territori del Baridà, “in apendicio Sancti Genesii, prope ipsa ecciesia, in locum que vocant ad ipsos Torrentes”. Les afrontacions aportades pel document no permeten la identificació d’aquesta església, que molt bé podria fer referència a Sant Genís del Quer Foradat.