Sant Esteve de Bar (el Pont de Bar)

El territori del Baridà, esmentat ja l’any 882 i en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell, apareix profusament en la documentació dels segles X, XI i XII; el seu centre era el castell de Bar, esmentat l’any 895. De pertinença comtal primer, amb la incorporació del comtat de Cerdanya a la corona amb Jaume I, passà a mans reials; al segle XIV pertangué al vescomtat de Castellbò, i retornà, al principi del segle XV, a la corona.

L’església del lloc era dedicada a sant Esteve. L’any 970, en les afrontacions d’una terra situada al castell de Bar s’esmenta la terra de Sant Esteve, que hem de...