Sant Vicenç dels Banys de Sant Vicenç (el Pont de Bar)

L’antiga capella del Mas Sant Vicenç i més tard hospital o hostal de traginers, es va transformar o renovar al segle passat quan es va construir el balneari i la caseria dels Banys de Sant Vicenç. Actualment és dedicada a la Mare de Déu del Roser i després a sant Gervasi. Antigament hi havia al lloc un mas anomenat de Sant Vicenç, dependent del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, documentat des del 1050 com el “manso sancti Vincentii”, en un pacte entre l’abat de Sant Llorenç i Arnau Guillem d’Urús. Del mas i la capella hi ha altres notícies dels segles XII al XIV. És probable també que el...