Castell del Burgar (Reus)

Castell que existí en el terme actual de Reus, del qual no sabem la localització precisa ni ha arribat cap vestigi fins als nostres dies. El Burgar és en l’actualitat un veïnatge situat a uns 3 km al nord-est de la ciutat de Reus on hi ha el mas del Burgar.

El lloc del Burgar fou donat el 1157 a Berenguer d’Eixamús i al seu germà Tomàs per Agnès, vídua del príncep Robert d’Agulló. Aquesta donació, però, no es dugué a terme de forma efectiva. Una segona donació la feu l’arquebisbe Hug de Cervelló, en nom seu i en el del rei Alfons I, a Baldoví el 1174, que cedí els seus drets al capítol i als canonges de Tarragona. Tot sembla indicar que Baldoví bastí ràpidament el seu castell, al redós del qual es formà un incipient nucli poblacional que l’any 1392 només tenia onze focs.