Fons d’art romànic del Museu Comarcal Salvador Vilaseca (Reus)

El museu

El Museu Comarcal Salvador Vilaseca inicià la seva història l’any 1934 amb la inauguració del Museu Municipal de Reus, dirigit per S. Vilaseca fins a la seva mort.

Actualment, el Museu té la seu a la plaça de la Llibertat núm. 13, on s’organitzen exposicions temporals, i al Raval de Santa Anna núm. 59, on, des de l’any 1984, és oberta al públic la col·lecció d’arqueologia. En el fons del Museu cal destacar una sèrie d’esteles procedents de diversos indrets de la comarca, a algunes de les quals es pot atribuir una datació medieval. (MaCC)

Estela funerària de Vilaplana

Detall del disc d’una estela discoidal de la Mussara amb una creu patent.

ECSA - P. Rius

 • Procedència: la Mussara, municipi de Vilaplana
 • Datació: a partir del segle XII
 • Mides: disc: 36 cm de diàmetre, 15 cm de gruix
 • Núm. d’inventari: 2 535
 • Data d’ingrés: abans del 1936

Es tracta d’una estela funerària discoidal de la qual resta tan sols el disc; en una cara presenta una creu patent de costats rectes en relleu dins una bordura simple; en l’altra s’aprecia, també dins una bordura i en baix relleu, una torre emmerletada, amb porta, dues finestres i base. Ultra aquesta peça, sembla que existia una altra estela procedent d’aquesta població.

Malgrat que normalment les esteles funeràries de tipus discoidal són de difícil datació, en aquest cas, la decoració que mostra basada en la creu patent o la torre té els seus paral·lels en altres peces clarament medievals, i que ja veiem, per exemple, en l’estela d’Almoster conservada al mateix museu. A partir dels estudis realitzats sobre peces de la mateixa tipologia (Riu, 1982, pàgs. 29-57; Casa-Doménech, 1982, pàgs. 168-169; Menchón, 1988-89, pàgs. 251-317; Menchón, 1987 (1990), pàgs. 155-176) caldria datar la peça a l’edat mitjana, a partir del segle XII.

Estela d’Almoster

Estela discoidal procedent d’Almoster.

ECSA - P. Rius

 • Procedència: Almoster
 • Datació: a partir del segle XII
 • Mides: 69,5 cm d’alçada. Disc: 33,5 cm de diàmetre, 16 cm de gruix
 • Inventari: Núm. d’inventari: 2 537
 • Data d’ingrés: abans de 1936

Al Museu Comarcal Salvador Vilaseca de Reus es conserven tres esteles discoidals que se suposa que procedeixen d’Almoster, tot i que en les corresponents fitxes s’observen errors com la confusió entre els noms d’Almoster i Alcover (Palomar, 1993). A la guia del museu, redactada per Salvador Vilaseca i editada el 1963 (Vilaseca, 1963, pàg. 12), hi consta: “También se exhiben una corta serie de estelas discoideas procedentes de Castellvell y Almoster, antiguas Cuadras de Reus, La Mussara y Arbolí...”. S’hi troben en l’actualitat sis esteles discoïdals, amb una única indicació: “Esteles procedents de Reus, Castellvell, La Mussara, Arbolí, Almoster...”. De les peces d’Almoster tan sols una pot datar-se amb certa possibilitat com a romànica. És una estela discoidal de peu recte decorada en una cara per una bordura-creu grega en baix relleu i en l’altra per una hexafòlia en baix relleu dins una bordura simple.

Estela d’Arbolí

 • Procedència: Arbolí
 • Datació: a partir del segle XII
 • Mides: 47 cm d’alçada. Disc: 27,5 cm de diàmetre, 13,5 cm de gruix
 • Núm. d’inventari: 2 579
 • Data d’ingrés: 1957

Peça calcària de tipus discoidal i peu amb forma de cua d’oreneta de costats rectes (Palomar, 1993, pàgs. 173-179). És decorada a les dues cares amb sengles creus gregues incises.

Estela de Castellvell del Camp

Fragment d’una estela funerària discoidal de Castellvell del Camp.

ECSA - P. Rius

 • Procedència: Castellvell del Camp
 • Datació: a partir del segle XII
 • Mides: 47 cm d’alçada. Disc: 35,5 cm de diàmetre, 19,5 cm de gruix
 • Núm. d’inventari: 2 540
 • Data d’ingrés: abans del 1936

Procedent probablement de Castellvell del Camp es conserva una estela funerària discoidal de peu recte i cisellada en un bloc de pedra calcària (Palomar, 1993, pàgs. 173-179). En una cara s’ha cisellat en baix relleu pla una creu grega dins una bordura simple i en l’altra, i amb una incisió profunda, una creu llatina immissa.

Les característiques decoratives de la peça no permeten precisar la datació, encara que, si ens basem en les cronologies proposades pels diversos autors esmentats amb relació a les esteles anteriors, es podria situar la seva realització a partir del segle XII. (JJMB)

Bibliografia

 • Vilaseca, 1963
 • Palomar, 1993, pàgs. 173-179.