Castell d’Espolla

Situació

Aquest castell és situat al nucli de la població d’Espolla, al carrer del Castell. La vila és emplaçada als vessants meridionals de l’Albera, en un pujol al repeu de la plana de l’Empordà.

Mapa: 220M781. Situació: 31TEG003936.

Per anar-hi cal prendre la carretera local que va del Pont de Campmany, a la N-II, a Roses. La vila d’Espolla es troba, per aquesta carretera, entre Sant Climent Sescebes i Rabós d’Empordà. (JBH-JVV)

Castell

Un croquis del que resta de les construccions de la fortificació.

B. Bofarull

La fortalesa sembla que era la planta rectangular, protegida, possiblement, per torres angulars. L’edifici ha estat habilitat per viure-hi i com a magatzems i estables, per la qual cosa ha sofert transformacions notables.

Actualment, té un nivell inferior i un pis al damunt. Les façanes més ben conservades són la de migjorn i la de llevant. A la façana meridional s’obre un portal acabat amb un arc de mig punt, format per tretze dovelles no gaire allargades.

A l’entorn del portal hi ha uns grans carreus ben escairats i treballats, amb una forma rectangular. Aquests mateixos carreus són també als caires de l’edifici i als trams dels llenços més propers a aquestes cantonades, a banda i banda. La resta de les façanes presenta un parament de pedres de llicorella sense treballar, que tenen unes mides i unes formes diverses, travades amb morter de calç.

En aquestes façanes hi ha diverses espitlleres. A l’interior de l’edifici, hi ha algunes cambres cobertes amb volta de canó.

Per les característiques de l’aparell constructiu i de la portada, cal pensar que és un edifici ja tardà, de cap al segle XIII. (JBH-JBM)

Bibliografia

  • Joan Badia i Homs: L’arquitectura medieval de l’Empordà, vol. II-A (Alt Empordà), Diputació Provincial de Girona, Girona 1978, pàgs. 161 o 166.