Sant Genís d’Esprac (Espolla)

Situació

Una vista a l’exterior de l’església des del costat sud-est. Hom hi pot veure perfectament l’estructura simple de l’edifici, fruit de diverses campanyes de construcció.

F. Tur

L’antiga parròquia de Sant Genís d’Esprac és situada vora la riba dreta de la Regarda, en una fondalada de la seva vall.

Mapa: 220M781. Situació: 31TEG008988.

Per arribar-hi cal seguir les mateixes indicacions que hem donat per anar a Sant Martí de Baussitges. Un cop passat el Mas Corbera, a uns 2 km, i a 1,5 km abans d’arribar a Baussitges, hi ha un camí a mà esquerra...