Castell d’Ollers (Barberà de la Conca)

El poble d’Ollers és situat a la banda nord-occidental del terme municipal. La primera referència documental del topònim Ollers data del segle XI, quan apareix in podio super Ollers com una de les afrontacions territorials del castell de Forès, el qual havia d’ésser edificat en les terres que els comtes de Barcelona Ramon Berenguer I i Almodis cediren a Miró Foguet i a Bernat Llop. Tanmateix, hi ha una certa discrepància pel que fa al moment en què es va atorgar aquest document. La seva data, 1038, és certament errònia, ja que en aquell moment no existien o actuaven encara els comtes...