Castell Sesparsa (Sales de Llierca)

Damunt les roques que hi ha a la península allargada que es forma entre el riu Llierca i la riera de Sant Aniol d’Aguja, prop de llur confluència, en un indret força espadat —d’aquí podria venir el nom—, sembla que hi havia hagut un castell o una casa forta, del qual, segons Els castells catalans, només resta un mur fet amb pedres sense treballar. Amb tot, si les restes que se n’han conservat són escasses, les notícies documentals que han arribat fins a nosaltres també són molt reduïdes. Cap a mitjan segle XIII, apareix segurament documentat per primer cop aquest castell. Arran d’un litigi...