Construccions eremítiques de Sant Pau (Vilafranca del Penedès)

Situació

Aspecte que ofereix l’indret de la capelleta —tancada ara darrere una reixa— amb nombrosos forats excavats a la roca per a encaixar-hi bigues.

ECSA - J. Bolòs

Es tracta de les restes d’un edifici fet amb bigues de fusta i de possibles capelles i d’una fornícula excavades a la roca situades al vessant meridional del turó de Sant Pau, davant la població de Vilafranca del Penedès.

Mapa: 35-16(419). Situació: 31TCF899798.

Des de Vilafranca cal anar cap al cementiri i agafar un carrer ample, en direcció a Sant Martí Sarroca. En el primer semàfor, abans d’arribar a l’antiga carretera...