Sant Jaume de Castellmós (Vilafranca del Penedès)

Aquesta església era la capella de l’antic castell de Castellmós, documentat per primera vegada el 956. Malgrat aquestes notícies tan reculades del lloc, no trobem esmentada directament aquesta església fins al 1348. Pocs anys més tard, el 1388, es trobava en mal estat. La capella apareix esmentada en les visites pastorals del principi del segle XV a la parròquia de Santa Maria de Vilafranca. També durant el segle XVI és de nou documentada. Al segle XVIII s’havia convertit en una ermita. Actualment és completament desapareguda. Probablement fou emplaçada a la muntanya anomenada de Sant Jaume, al nord del terme de Vilafranca i a prop de la masia de la Torreta.