Sant Jaume de la Calçada (Vilafranca del Penedès)

Les seves arrels són antigues. Potser és l’església que s’esmenta en el testament de Pere de Vilafranca del 1187, en el qual es deixen 2 morabatins a Sant Jaume. Era situada prop de l’església de Sant Pere Apòstol, al peu del camí ral. Quan fou visitada pel doctor Moliner el 1675, hi havia fundat un benefici sota l’advocació de sant Jaume Apòstol, procedent del patronat de la senyora Teresa d’Aiguaviva i Pomar de la quadra de Savall, terme de Subirats, de què era posseïdor el rector de Subirats. Aquest visitador esmentat, a causa del deplorable estat en què es trobava la capella, ordenà que el benefici fos incorporat al fons de la comunitat de Santa Maria de Vilafranca i que el lloc del seu emplaçament s’habilités per ampliar l’hospital de Sant Pere.