Creu coral de Centelles

Creu coral de Centelles. És conservada al Museu Episcopal de Vic, on és catalogada amb el número 77 d’inventari. La imatge del crucificat, d’època gòtica, no correspon a aquesta creu.

G. Llop

Al Museu Episcopal de Vic i catalogada amb el número 77 d’inventari, es conserva una creu coral procedent de Centelles. Aquesta creu actualment té associada la figura d’un crucificat (núm. d’inventari 4 064) d’estil gòtic, procedent de Solsona i datable del segle XIV, segons J. Bracons (Catàleg de l’escultura gòtica del Museu Episcopal de Vic, 1983).

La creu, que fa 234 cm d’alt per 130 d...