Sant Pau de Gèmenes (Centelles)

Situació

Una fotografia de l’any 1958 en la qual hom pot veure encara l’església adossada a la casa. Avui aquest edifici és totalment desfigurat.

Arxiu Gavín

L’església es troba a l’entrada a una urbanització que hi ha sobre Aiguafreda, vora una plaça que serveix d’aparcament. L’edifici és convertit en un habitatge de segona residència, per això és marcat amb el núm 1. Aquesta església figura situada en el mapa del Servei Geogràfic de l’Exèrcit 1:50.000, full 37-14 (364): x 37,1 —y 25,2 (31 TDG 371252).

Hom hi pot anat des d’una carretera...