Domus de l’Ollic (Centelles)

Ara és un mas que recorda la vila rural d’Oligo, documentada des del 898. Es trobava dintre el terme del castell de Sant Esteve o de Centelles, en un pendent del Pla de la Garga. Durant els segles XII i XIII s’anomena sempre domus i el 1209 els Centelles la varen donar al monestir de l’Estany. En endavant fou el centre d’una batllia administrativa del monestir. El mas actual de l’Ollic fou construït el segle XVI.