Domus de Dosrius (Sant Vicenç de Torelló)

Seu d’un llinatge de cavallers amb notables possessions als termes del castell de Torelló i de Saderra. Es documenten entre el 1169 i el 1302, quan Berenguer de Dosrius cedí la seva domus i la castlania del castell de Torelló a Guillem de Malla. Consta com destruïda l’any 1405. En queden només vestigis a la part de ponent de la masia del Viver.