Mas de Dorrius (Sant Vicenç de Torelló)

Situació

Podem localitzar aquest mas en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 294-M781: x 39,6 —y 57,5 (31 tdg 396575).

Història

El mas de Dorrius apareix en la documentació a partir de l’any 1148, quan Ramon Dorrius rep en feu de Bertran de Merola, entre d’altres possessions, el feu de Torelló, consistent en unes masies i altres honors a Sant Vicenç de Lausiana.

L’emplaçament del mas no es va poder determinar amb seguretat fins l’any 1947, quan el senyor X. Viver, mitjançant un document de l’any 1407 va...