Santa Maria de Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló)

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Torelló. Inicialment fou considerada com a sufragània de la parroquial de Sant Vicenç de Torelló. L’església és documentada a partir de l’any 1286 en el testament de Torelló. L’any 1357 en una visita episcopal es fa constar que el rector de Sant Vicenç celebra a la capella de Santa Maria de Borgonyà, sufragània de l’esmentada parròquia. Però l’any 1686, quan la visità el bisbe Pasqual, ja havia passat a ser una simple capella o un santuari marià. Fou reedificada al començament del segle actual i ara és la capella de la Colònia...