Domus de Freixenet (Alpens)

A mà dreta de la carretera de Sant Quirze de Besora, entre Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a les envistes de Sora, es troben les ruïnes de la planta i el fossat d’aquesta fortalesa. Aquesta edificació serví de casal de la família Freixenet, que sembla que era castlana de Sora i d’Orís. El 1109 es documenta el primer membre de la família quan Bernat Ermengol de Freixenet rebé de mans de Guillem Bernat de Duocastella la castlania de Duocastella. La família Freixenet segueix apareixent en la documentació fins al segle XIV que desapareix.