Santa Maria d’Alpens

Situada dins l’antic terme del castell de la Guàrdia de Ripoll. Des dels seus inicis degué ser parròquia, categoria que conserva encara actualment. L’església és documentada l’any 1074, quan el noble Folc llegà al monestir de Ripoll un mas situat a la parròquia de Santa Maria d’Alpens (de Pintos). L’edifici, molt reformat des del segle XVI, fou pràcticament renovat del tot el segle XVIII, a partir de l’any 1708, durant la Primera Guerra Carlina (1833-1840). L’església fou cremada i posteriorment restaurada. El temple actual no sembla conservar res de l’edificació antiga.