Domus de Puigdessalit (Torelló)

La família Assalit es comença a documentar a partir del 1212, i transformada en Puigdessalit, es perpetuà fins al 1791. Eren uns cavallers que s’entroncaren amb la petita noblesa comarcal. Prop de l’actual mas situat al puig de Sant Feliu, a migjorn de la vila, queden les restes dels fonaments de l’antiga fortalesa.