Domus de Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)

El lloc de Santiga té uns orígens molt antics. Hem de tenir en compte que des de l’any 983 hi ha referències directes de l’església de Santa Maria l’Antiga. Això no obstant, el primer document que ens testimonia l’existència de la domus de Santiga és força més tardà. L’any 1121 Arnau Geribert d’Antiga, en fer testament, va cedir a la seva esposa Guilla, entre d’altres llegats, la fortalesa anomenada Antiga amb tots els alous i béns que hi havia dins el seu terme. Arnau Geribert, doncs, era el senyor de la quadra d’Antiga i un personatge important en el seu temps. Entre les signatures d’una donació que féu el comte de Barcelona Ramon Berenguer III l’any 1098 al monestir de Sant Cugat del Vallès ja apareix un tal Arnau Geribert d’Antiga que és molt possible que correspongui a l’esmentat senyor d’Antiga. La relació d’Arnau Geribert amb el cenobi de Sant Cugat era estreta. En una cessió de terres que Arnau Geribert i la seva dona li van fer el mateix any 1121, es reconeix que tenien una sèrie de feus a Cerdanyola, Mollet i Parets en nom de l’esmentat monestir vallesà.

En els fogatges del segle XIV hom al·ludeix a la quadra de Santiga, la qual el 1389 el rei Joan I erigí en castell termenat. Actualment s’alça a l’agregat de Santiga un gran casal conegut com “el castell” que recorda l’emplaçament de la primitiva fortalesa.