La Torreta dels Moros o del Dionís (Cubells)

Situació

Aspecte de les ruïnes d’aquesta torre de guaita, situada en un turó entre el poble de Cubells i el riu Sió.

J.R. González

La construcció de la Torreta dels Moros és situada en el punt més enlairat que hi ha entre Cubells i el Sió. Aquest pujol és envoltat d’altres petits tossals, menys elevats i erms, que destaquen de les terres conreades de secà que hi ha al voltant.

Mapa: 33-14(360). Situació: 31TCG297334.

S’hi arriba per la carretera que comunica Cubells i Montgai. A la vora d’una bassa, surt una pista que va cap a l’oest, passa prop d’una teuleria en ruïnes i arriba, finalment, al tossal de la Torreta dels Moros, després de vorejar un camp de conreu al llarg d’uns 600 m.

Torre

L’anomenada Torreta dels Moros és una construcció de planta rectangular. És feta amb uns carreus ben escairats, que veiem a la part baixa i a la cara exterior.

Aquests murs de pedra devien servir com a base per a muntar uns murs de tàpia, avui parcialment caiguts, fet que ha motivat que l’interior de la construcció restés colgat de terra. Creiem que devia ésser una torre de guaita, no solament per l’emplaçament magnífic, sinó també perquè hi ha tres espitlleres esbiaixades a la paret nord.

En un moment posterior al de la construcció, s’hi afegí, a l’oest i al mateix nivell, una casa, i al sud i en una cota inferior, una establia de grans dimensions, actualment en ruïnes.

A l’angle nord-est de la torre hi ha, en un nivell inferior, una sitja excavada a la roca natural. Al costat de ponent hi ha dues roques, una amb uns interessants gravats (creus, lletres i moltes cassoletes) (Vidal-Vilaseca, 1984, pàgs. 20-29 i 36-39), i l’altra amb un petit dipòsit de planta rectangular, el qual té un canalet d’alimentació i de buidatge.

Bibliografia

  • González, Markalaín, Rubio, 1988, pàgs. 311-331