Sant Miquel de Cubells

Situació

Absis de l’església, que presenta un fris de permòdols molt erosionats sota el ràfec.

E. Pablo

L’església de Sant Miquel, desafectada i utilitzada com a magatzem, és situada a la part baixa de Cubells, a migdia del nucli urbà. L’itinerari per a arribar a aquesta població és el mateix que s’ha indicat en la monografia anterior. (JAA)

Mapa: 33-13(328). Situació: 31TCG304355.

Història

Fins ara no s’han trobat referències històriques documentals del passat medieval de la capella de Sant Miquel, que havia depès de l’església parroquial de la població. Hom sap, tanmateix, que abans de la guerra civil de 1936-39, per la diada de Sant Miquel, s’obria al culte i s’hi celebrava una missa solemne. Actualment al temple parroquial de Sant Pere es conserva una talla barroca del sant titular, la qual havia presidit l’altar major de la capella abans de la guerra. (MLIR)

Església

És un edifici d’una sola nau coberta amb volta de canó de perfil marcadament apuntat i reforçada per un arc toral; aquest arc, també de forma apuntada, divideix la nau en dos àmbits. L’àmbit del costat de ponent és mancat de coberta i respon en el seu conjunt a una construcció posterior a l’obra original. No se sap si això és degut a l’ensorrament de la part de ponent de l’edifici original, o bé al fet que la fàbrica no va ser acabada seguint el projecte inicial, el qual va quedar limitat a l’extrem de llevant.

La capçalera és formada per un únic absis semicircular precedit d’un arc presbiteral; els murs laterals de la nau són buidats per sengles arcosolis d’arc apuntat, extradossat per una senzilla motllura bisellada, que també retrobem en la propera església de Santa Maria del Castell.

Al centre de l’absis hi ha una finestra de doble esqueixada, que és l’única finestra original que es conserva a l’edifici. La porta, resolta en arc de mig punt, feta d’amples dovelles extradossades, s’obre en el tram de ponent de la façana sud. Probablement respon a una resituació de la porta original, car el mur on s’obre presenta un parament de pedruscall molt diferent del de l’aparell de la porta i del de la part original del temple, el qual és fet amb carreus de gres ben tallats i disposats en filades uniformes. Les façanes són totalment llises, llevat del ràfec, resolt amb uns permòdols molt erosionats, el volum dels quals segueix una geometria molt estricta i contundent. Aquestes característiques palesen les formes arquitectòniques típiques de l’escola de Lleida que retrobem en les altres esglésies de la vila de Cubells, especialment a Santa Maria del Castell i a Sant Pere, magnífica obra gòtica que, tot i així, fou edificada dins la tradició constructiva del segle XIII i de l’escola de Lleida. (JAA)

Bibliografia

  • Camps, 1972, pàg. 47 i làm. LVII
  • Vidal-Vilaseca, 1984, pàg. 152